dartma

dartma
«Dartmaq»dan f. is.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • List of ethnic, regional, and folk dances sorted by origin — This is a list of ethnic, folk, traditional, regional, or otherwise traditionally assiciated with a particular ethnicity, dances , grouped by ethnicity, country or region. These dances should also be listed on the general, noncategorized index… …   Wikipedia

  • Azerbaijani dances — Part of a series on Azerbaijani people Culture Architecture  …   Wikipedia

  • Târ (luth) — Pour les articles homonymes, voir Tar. Târ Iranien …   Wikipédia en Français

  • cərr — ə. 1) çəkmə, dartma, sürümə; 2) özünə tərəf çəkmə, cəlb etmə; 3) ərəb qrammatikasında: yiyəlik hal …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • dartı — is. 1. Dartma, çəkmə; çəkib aparma. Dartı qüvvəsi – 1) heyvanın bir şeyi dartıb çəkmə, çəkib aparma qabiliyyəti, bacarığı, gücü. Atın dartı qüvvəsi onun çəkisinin təxminən 1/ 9 nə bərabərdir; 2) yük heyvanı, qoşqu heyvanı. 2. dan. Çəki, vəzn,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dartmaq — f. 1. Bir şeyi əli və ya başqa şeylə tutub özünə tərəf və ya kənara çəkmək. Arabaçı atları saxladı, düşdü yerə və başladı atların o qulağından, bu qulağından dartmağa. C. M.. Həkim qolumdan tutub dartdı. . M. C.. Ayaz kəskin bir hərəkətlə atın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mütəkəbbirlik — is. Mütəkəbbir olma, özünü dartma; lovğalıq, məğrurluq, dikbaşlıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mənəmlik — is. Təkəbbür, lovğalıq, özünü dartma. <Mədəd:> Mənəmlik, təkəbbür, heç kəsi bəyənməmək, hamıya alçaq nəzərlə baxmaq – budur sənin ən böyük qüsurların. Ə. Vəl.. Mənəmlik etmək – lovğalanmaq, özündən başqa heç kəsi saymamaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • öz — əvəz. 1. Şəxsinə, özünə aid olan, xas olan, mənsub olan. Öz kitabı. Öz şeyi. Öz yerindən durmaq. Öz vətəninə qayıtmaq. Öz fikrində qalmaq. – Birdən <İskəndərin> tərlan qanadlı xəyalı uçub, öz vətəninə – doğma Azərbaycan elinə getdi. Ə. Vəl …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”